Danes je zahvalna nedelja, priložnost za zahvalo in hvaležnost Bogu in bližnjim. Nič na tem svetu ni samo po sebi umevno da je in da nekaj imamo. Ob današnji zahvalni nedelji se zahvaljujem vsem sodelavcem, ki na različne načine sodelujete pri verskem, pastoralnem in gospodarskem življenju župnije. Hvala vsem bogoslužnim in liturgičnim sodelavcem: pevcem in pevkam odraslega mešanega cerkvenega pevskega zbora in otroškega cerkvenega pevskega zbora. Še posebej organistom in zborovodjem, bralcem božje besede, ministrantom. Hvala vsem članom Župnijskega pastoralnega sveta, ključarjem, vsem, ki skrbite za čistočo in lepoto naše župnijske cerkve in veroučnih prostorov. Hvala vsem, ki vedno priskočite na pomoč pri delovnih akcijah. Bog povrni vsem dobrotnikom in vsem, ki s svojimi darovi podpirate delovanje župnije. Mineva eno lato, od kar smo prevzeli vašo župnijo duhovniki iz Šmarja in kmalu bo tudi prva obletnica smrti g. župnika Jožeta Zamude. Zato ob zahvali tudi povabilo k sodelovanju v življenju župnije, petju  v odraslem in otroškem cerkvenem pevskem zboru, zlati vas vabim, k nedeljskemu bogoslužju.

Bog plačaj vsem, ki nam duhovnikom osebno storite kaj dobrega in skrbite za nas. Naj bo Bog bogat plačnik za vsa vaša dobra dela.