To nedeljo je misijonska nedelja. »Samo, če smo ‘usmiljeni kakor Oče’, smo misijonarji.«To geslo naj nas letos, ko obhajamo 90-letnico praznovanja Misijonske nedelje, vodi k poglobljeni povezanosti z misijoni po vsem svetu. Povabljeni smo, da namenimo več molitve za misijonarje in za ljudi v misijonskih deželah, ter na Misijonsko nedeljo namenimo svoj velikodušni dar za lajšanje revščine, bolezni, nepismenosti in nerazvitosti na obrobju misijonskih poljan. Vaš dar prihodnjo nedeljo bo namenjen za misijone. Bog povrni.