Dragi župljani in župljanke!

Vsi, ki ste v delovnem razmerju, lahko brezplačno
namenite 1% svoje dohodnine župniji Sv. Peter na Kristan Vrhu. Obrazec je na
voljo na klopi pod zvonikom in na spodnji povezavi. Obrazec lahko sami pošljete na FURS Celje ali pa ga oddate v župniji, da ga posredujemo na FURS.

S svojim brezplačnim darom – namenitve dela dohodnine župnije boste pomagali
pri ohranjanju in vzdrževanju naših sakralnih objektov.

 

Donacija dohodnine, župnija Sv. Peter